Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 052 Rosaceae rožnice
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    28   Crataegus glog
      1 Crataegus curvisepala čašasti glog
        - subsp. curvisepala  
        - subsp. zlatnensis  
      3 Crataegus monogyna enovrati glog
      2 Crataegus laevigata navadni glog
      4 Crataegus curvisepala x laevigata  
      5 Crataegus curvisepala x monogyna  
      6 Crataegus leavigata x monogyna  
    21   Pyrus hruška
      1 Pyrus pyraster hruška drobnica
R     2 Pyrus amygdaliformis mandljevolistna hruška
      4 Pyrus communis navadna hruška
K     3 Pyrus nivalis zimska hruška
    12   Duchesnea indijski jagodnjak
      1 Duchesnea indica indijski jagodnjak
    13   Fragaria jagodnjak
      2 Fragaria moschata muškatni jagodnjak
      1 Fragaria vesca navadni jagodnjak
V     3 Fragaria viridis zeleni jagodnjak
    23   Sorbus jerebika, mokovec
      6 Sorbus austriaca avstrijski mokovec
        - subsp. austriaca  
        - subsp. mayeri  
      3 Sorbus torminalis brek
      8 Sorbus graeca grški mokovec
      2 Sorbus aucuparia jerebika
        - subsp. aucuparia  
        - subsp. glabrata jerebika
      10 Sorbus carpatica karpatski mokovec
      12 Sorbus carniolica kranjski mokovec
      11 Sorbus hungarica madžarski mokovec
      5 Sorbus mougeotii Mougeotov mokovec
      7 Sorbus aria navadni mokovec
      9 Sorbus pannonica panonski mokovec
      4 Sorbus chamaemespilus pritlikava jerebika
      1 Sorbus domestica skorš
    17   Kerria kerija
      1 Kerria japonica japonska kerija
    3   Aruncus kresničevje
      1 Aruncus dioicus navadno kresničevje
    20   Cydonia kutina
      1 Cydonia oblonga navadna kutina
    22   Malus lesnika, jablana
      2 Malus dasyphylla dlakavolistna jablana
      1 Malus sylvestris lesnika
      3 Malus domestica žlahtna jablana
    2   Spiraea medvejka
      2 Spiraea x pseudosalicifolia jalova medvejka
      7 Spiraea media japonska medvejka
R     4 Spiraea decumbens polegla medvejka
      3 Spiraea tomentosa polstena medvejka
R     6 Spiraea media srednja medvejka
      5 Spiraea chamaedryfolia vrednikovolistna medvejka
      1 Spiraea salicifolia vrbovolistna medvejka
    27   Mespilus nešplja
      1 Mespilus germanica navadna nešplja
    16   Aphanes njivka
      1 Aphanes arvensis navadna njivka
    26   Pyracantha ognjeni trn
      1 Pyracantha coccinea navadni ognjeni trn
    4   Filipendula oslad
      1 Filipendula ulmaria brestovolistni oslad
        - subsp. ulmaria  
        - subsp. denudata  
      2 Filipendula vulgaris navadni oslad
    25   Cotoneaster panešplja
      2 Cotoneaster tomentosus dlakava panešplja
      3 Cotoneaster integerrimus navadna panešplja
      1 Cotoneaster horizontalis polegla panešplja
    11   Potentilla petoprstnik
      24 Potentilla alba beli petoprstnik
      11 Potentilla brauneana Braunejev petoprstnik
      22 Potentilla clusiana Clusijev petoprstnik
      12 Potentilla crantzii Crantzev petoprstnik
      26 Potentilla micrantha drobnocvetni petoprstnik
      2 Potentilla anserina gosji petoprstnik
K     25 Potentilla sterilis jalovi petoprstnik
      15 Potentilla australis južni petoprstnik
      27 Potentilla carniolica kranjski petoprstnik
V     1 Potentilla palustris močvirski petoprstnik
R     8 Potentilla norvegica norveški petoprstnik
      17 Potentilla arenaria peščeni petoprstnik
      20 Potentilla reptans plazeči petoprstnik
      9 Potentilla recta pokončni petoprstnik
V     7 Potentilla supina polegli petoprstnik
      21 Potentilla caulescens predalpski petoprstnik
      6 Potentilla neglecta prezrti petoprstnik
      16 Potentilla pusilla pritlični petoprstnik
      14 Potentilla heptaphylla sedmerolistni petoprstnik
      3 Potentilla rupestris skalni petoprstnik
      19 Potentilla erecta srčna moč
      4 Potentilla argentea srebrni petoprstnik
      10 Potentilla hirta srhkodlakavi petoprstnik
      18 Potentilla tommasiniana Tommasinijev petoprstnik
      23 Potentilla nitida triglavska roža
      5 Potentilla inclinata viseči petoprstnik
      13 Potentilla aurea zlati petoprstnik
    15   Alchemilla plahtica
      7 Alchemilla colorata bavarska plahtica
      26 Alchemilla lineata črtasta plahtica
      18 Alchemilla crinita dlakava plahtica
      6 Alchemilla exigua drobna plahtica
      21 Alchemilla glabra gola plahtica
      23 Alchemilla connivens gorska plahtica
      5 Alchemilla illyrica ilirska plahtica
      24 Alchemilla glomerulans klobčasta plahtica
      9 Alchemilla acutata koničastocvetna plahtica
      8 Alchemilla carniolica kranjska plahtica
      19 Alchemilla strigosula mala plahtica
      29 Alchemilla fissa nacepljenolistna plahtica
      11 Alchemilla undulata nagubanolistna plahtica
      16 Alchemilla xanthochlora navadna plahtica
      30 Alchemilla gracillima nežna plahtica
      15 Alchemilla vulgaris oskokrpa plahtica
      4 Alchemilla flabellata pahljačastolistna plahtica
      13 Alchemilla monticola planinska plahtica
      12 Alchemilla decumbens polegla plahtica
      2 Alchemilla glaucescens puhasta plahtica
      3 Alchemilla cinerea siva plahtica
      25 Alchemilla straminea slamnata plahtica
      28 Alchemilla sericoneura svilnata plahtica
      10 Alchemilla tirolensis tirolska plahtica
      22 Alchemilla obtusa topolistna plahtica
      14 Alchemilla subcrenata travniška plahtica
      20 Alchemilla cymatophylla valovitolistna plahtnica
      27 Alchemilla fallax varljiva plahtica
      1 Alchemilla velebitica velebitska plahtica
      17 Alchemilla micans vitka plahtica
    1   Physocarpus pokalec
      1 Physocarpus opulifolius kalinolistni pokalec
    5   Agrimonia repik
      1 Agrimonia eupatoria navadni repik
V     2 Agrimonia procera vitki repik
    18   Rubus robida
      21 Rubus montanus belkasta robida
      9 Rubus bertramii Bertramova robida
      30 Rubus bregutiensis bregenška robida
      16 Rubus ulmifolius brestovolistna robida
      27 Rubus brunneri Brunnerjeva robida
      17 Rubus dalmaticus dalmatinska robida
      2 Rubus odoratus dišeča robida
      11 Rubus villicaulis dlakava robida
      32 Rubus pilocarpus dlakavoplodna robida
      18 Rubus bifrons dvobarvna robida
      6 Rubus graecensis graška robida
      24 Rubus gremlii Gremlijeva robida
      38 Rubus guentheri Guentherjeva robida
      35 Rubus scaber hrapava robida
      8 Rubus sulcatus izbrazdana robida
      19 Rubus discolor iztegnjena robida
      26 Rubus solvensis kobanska robida
      34 Rubus koehleri Koehlerjeva robida
      3 Rubus idaeus malinjak
      7 Rubus plicatus nagubana robida
      14 Rubus juennensis podjunska robida
      5 Rubus nessensis pokončna robida
      33 Rubus weizensis prekmurska robida
      20 Rubus chloocladus puhasta robida
      28 Rubus radula raskava robida
      4 Rubus phoenicolasius rdečeščetinava robida
      31 Rubus rudis robata robida
      13 Rubus salzmannii Salzmanova robida
      36 Rubus schleicheri Schleicherjeva robida
      40 Rubus caesius sinjezelena robida
      23 Rubus canescens sivkasta robida
      1 Rubus saxatilis skalna robida
      39 Rubus hirtus srhkostebelna robida
      22 Rubus grabowskii šopasta robida
      29 Rubus thyrsiflorus šopastocvetna robida
      25 Rubus styriacus štajerska robida
      10 Rubus macrophyllus velelistna robida
      15 Rubus constrictus Vestova robida
      12 Rubus venosus žilnata robida
      37 Rubus glandulosus žlezava robida
      41 subsekc. Corylifolii križanci sinjezelena robida z drugimi
    28   Prunus sliva
      1 Prunus persica breskev
      6 Prunus insititia cibora
      7 Prunus avium var. sylvestris češnja
      10 Prunus padus čremsa
        - subsp. padus  
        - subsp. borealis  
      4 Prunus spinosa črni trn
      12 Prunus laurocerasus lovorikovec
      2 Prunus dulcis mandljevec
      3 Prunus armeniaca marelica
      13 Prunus cerasifera mirobalana
      11 Prunus serotina pozna čremsa
      9 Prunus mahaleb rešeljika
      5 Prunus domestica sliva, češplja
      8 Prunus cerasus višnja
    9   Geum sretena
      5 Geum allepicum alepska sretena
      2 Geum montanum gorska sretena
      4 Geum urbanum navadna sretena
R     1 Geum reptans plazeča sretena
      3 Geum rivale potočna sretena
        Geum x sudeticum (G. montanum x G. rivale)
        Geum x spurium (G. urbanum x G. allepicum)
    7   Sanguisorba strašnica
      2 Sanguisorba minor mala strašnica
      3 Sanguisorba muricata nagrbančenoplodna strašnica
      1 Sanguisorba officinalis zdravilna strašnica
    6   Aremonia strček
      1 Aremonia agrimonoides navadni strček
    19   Rosa šipek
      10 Rosa andegavensis anžujski šipek
      11 Rosa blondaeana bleščeči šipek
      3 Rosa pimpinellifolia bodičasti šipek
      20 Rosa elliptica dehteči šipek
      18 Rosa villosa var. resinosa dlakavi šipek
      22 Rosa micrantha drobnocvetni šipek
      6 Rosa gallica francoski šipek
      16 Rosa corymbifera hostni šipek
      7 Rosa jundzillii Jundzilijev šipek
      5 Rosa pendulina kimastoplodni šipek
      9 Rosa squarrosa nasršeni šipek
      8 Rosa canina navadni šipek
      13 Rosa subcanina nepravi šipek
      2 Rosa arvensis njivni šipek
      21 Rosa agrestis poljski šipek
      17 Rosa tomentosa puhasti šipek
      4 Rosa glauca rdečelistni šipek
      19 Rosa rubiginosa rjastordeči šipek
      12 Rosa vosagiaca sinjezeleni šipek
      15 Rosa obtusifolia topolistni šipek
      14 Rosa caesia usnjatolistni šipek
      1 Rosa sempervirens vednozeleni šipek
    24   Amelanchier šmarna hrušica
      1 Amelanchier ovalis šmarna hrušica
    10   Waldsteinia valdštajnija
R     1 Waldsteinia trifolia trilistna valdštajnija
    8   Dryas velesa
      1 Dryas octopetala alpska velesa
    14   Sibbaldia žoltec
      1 Sibbaldia procumbens polegli žoltec