Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 021 Aristolochiaceae podraščevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Asarum kopitnik
      1 Asarum europaeum navadni kopitnik
        - subsp. caucasicum  
        - subsp. europaeum  
    2   Aristolochia podraščec
      2 Aristolochia pallida bledi podraščec
      1 Aristolochia clematitis navadni podraščec
      4 Aristolochia rotunda okroglolistni podraščec
      3 Aristolochia lutea rumeni podraščec