Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 164   Cyperaceae ostričevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    3   Schoenoplectus biček
      1 Schoenoplectus lacustris jezerski biček
V     3 Schoenoplectus mucronatus ostnati biček
V     2 Schoenoplectus tabernaemontani sinjezeleni biček
E     4 Schoenoplectus triqueter trirobi biček
    4   Scirpoides bičevje
V     1 Scirpoides holoschoenus subsp. australis navadno bičevje
    5   Isolepis bičje
E     1 Isolepis supina enoletno bičje
V     2 Isolepis setacea ščetinasto bičje
    15   Elyna elina
R     1 Elyna myosuroides alpska elina
    13   Rhynchospora kljunka
V     1 Rhynchospora alba bela kljunka
E     2 Rhynchospora fusca rjava kljunka
    6   Trichophorum mavček
V     2 Trichophorum alpinum alpski mavček
V     1 Trichophorum cespitosum rušnati mavček
    8   Eriophorum munec
V     4 Eriophorum vaginatum nožničavi munec
V     3 Eriophorum angustifolium ozkolistni munec
V     5 Eriophorum scheuchzeri Scheuchzerjev munec
V     1 Eriophorum latifolium širokolistni munec
E     2 Eriophorum gracile vitki munec
    11   Cyperus ostrica
V     5 Cyperus fuscus črnordeča ostrica
V     1 Cyperus longus dolgolistna ostrica
V     4 Cyperus glaber gola ostrica
R     3 Cyperus glomeratus klobčasta ostrica
E     6 Cyperus michelianus Michelijeva ostrica
V     7 Cyperus serotinus poznocvetna ostrica
V     8 Cyperus flavescens rumenkasta ostrica
R     2 Cyperus esculentus užitna ostrica
    10   Fimbristylis resasti biček
E     1 Fimbristylis annua enoletni resasti biček
    9   Eleocharis sita
V     5 Eleocharis austriaca avstrijska sita
E     6 Eleocharis mamillata bradavičasta sita
      1 Eleocharis acicularis iglasta sita
      3 Eleocharis ovata jajčasta sita
V Z   8 Eleocharis carniolica kranjska sita
V     2 Eleocharis quinqueflora malocvetna sita
      4 Eleocharis palustris močvirska sita
V     7 Eleocharis uniglumis travnozelena sita
    12   Cladium rezika
V     1 Cladium mariscus navadna rezika
    1   Scirpys sitec
      3 Scirpus georgianus georgijski sitec
      1 Scirpus sylvaticus gozdni sitec
V     2 Scirpus radicans grebeničasti sitec
    14   Schoenus sitovec
V     1 Schoenus nigricans črnikasti sitovec
      2 Schoenus ferrugineus rjasti sitovec
    2   Bolboschoenus srpica
V     2 Bolboschoenus maritimus obmorska srpica
      3 Bolboschoenus planiculmis rjava srpica
      1 Bolboschoenus laticarpus širokoplodna srpica
    16   Carex šaš
      55 Carex alba beli šaš
      42 Carex pallescens bledi šaš
      48 Carex liparocarpos bleščeči šaš
      21 Carex echinata bodičasti šaš
V     2 Carex pulicaris boljši šaš
V     32 Carex buekii Buekov šaš
E     38 Carex buxbaumii Buxbaumov šaš
      20 Carex crawfordii Crawfordov šaš
V     18 Carex bohemica češki šaš
      29 Carex nigra črni šaš
      36 Carex atrata črnikasti šaš
K     86 Carex melanostachya črnoklasi šaš
      61 Carex firma čvrsti šaš
      15 Carex divisa deljeni šaš
      87 Carex hirta dlakavi šaš
E     88 Carex lasiocarpa dlakavoplodni šaš
      35 Carex parviflora drobnocvetni šaš
      28 Carex bicolor dvobarvni šaš
V     22 Carex dioica dvodomni šaš
V     12 Carex disticha dvoredni šaš
      47 Carex fritschii Fritschev šaš
      46 Carex montana gorski šaš
      68 Carex sylvatica gozdni šaš
V     51 Carex hallerana Hallerjev šaš
V     74 Carex hostiana Hostov šaš
      65 Carex austroalpina južnoalpski šaš
V     39 Carex limosa kalužni šaš
R     63 Carex kitaibeliana Kitajbelov šaš
      9 Carex spicata klasasti šaš
V     82 Carex rostrata kljunasti šaš
V     4 Carex paniculata latasti šaš
        - subsp. leersii Leersov šaš
      7 Carex vulpina lisičjerepi šaš
      78 Carex lepidocarpa luskoplodni šaš
V     3 Carex pauciflora malocvetni šaš
V     83 Carex vesicaria mehurjasti šaš
      69 Carex michelii Michelijev šaš
      14 Carex brizoides migalini šaš
      17 Carex remota mlahavi šaš
R     59 Carex frigida mrzli šaš
      11 Carex muricata s.l. nasršeni šaš
V     5 Carex appropinquata nenavadni šaš
      52 Carex humilis nizki šaš
V     6 Carex diandra oblastoplodni šaš
      45 Carex pilulifera obloplodni šaš
E     75 Carex extensa obrežni šaš
V     85 Carex riparia obrežni šaš
      57 Carex mucronata ostnati šaš
      30 Carex acuta ostri šaš
E     66 Carex strigosa ozkoklasi šaš
K     16 Carex stenophylla ozkolistni šaš
V     84 Carex acutiformis oskoluski šaš
      81 Carex pseudocyperus paostrični šaš
R     72 Carex punctata pikčastoplodni šaš
      24 Carex elongata podaljšani šaš
      8 Carex otrubae podlesni šaš
      43 Carex tomentosa polstenoplodni šaš
      49 Carex caryophyllea pomladanski šaš
      79 Carex viridula poznocvetni šaš
K     31 Carex randalpina predalpski šaš
      41 Carex pendula previsni šaš
      80 Carex demissa prilegli šaš
      56 Carex panicea proseni šaš
      53 Carex digitata prstasti šaš
      54 Carex ornithopoda ptičjenogi šaš
        - subsp. ornithopoda  
        - subsp. ornithopodoides  
      13 Carex praecox rani šaš
V     73 Carex distans razmaknjenoklasi šaš
R     71 Carex depauperata redkocvetni šaš
      44 Carex ericetorum resavski šaš
      64 Carex ferruginea rjastorjavi šaš
      26 Carex brunnescens rjavkasti šaš
      76 Carex flava rumeni šaš
K     77 Carex flavella rumenkasti šaš
      34 Carex cespitosa rušnati šaš
      60 Carex fuliginosa sajasti šaš
      50 Carex umbrosa senčni šaš
      40 Carex flacca sinjezeleni šaš
      25 Carex canescens sivkasti šaš
      1 Carex rupestris skalni šaš
V     23 Carex davalliana srhki šaš
      58 Carex brachystachys tanki šaš
      67 Carex capillaris tankopecljati šaš
      37 Carex aterrima temni šaš
      33 Carex elata togi šaš
R     27 Carex curvula upognjeni šaš
      62 Carex sempervirens vednozeleni šaš
      70 Carex pilosa vejicati šaš
      19 Carex ovalis zajčji šaš
      10 Carex divulsa zeleni šaš
        - subsp. divulsa (pravi) zeleni šaš
    7   Blysmus vrelka
V     1 Blysmus compressus navadna vrelka