Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 079 Viscaceae 0melovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Viscum omela
      3 Viscum laxum avstrijska omela
      1 Viscum album bela omela
      2 Viscum abietis jelova omela