Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 113 Oleaceae oljkovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    2   Forsythia forsitija
      1 Forsythia x intermedia hibridna forsitija
    1   Jasminum jasmin
      1 Jasminum officinale pravi jasmin
      2 Jasminum fruticans rumeni jasmin
    3   Fraxinus jesen
      4 Fraxinus americana ameriški jesen
      1 Fraxinus ornus mali jesen
      3 Fraxinus angustifolia ozkolistni jesen
        - subsp. angustifolia  
        - subsp. pannonica  
      2 Fraxinus excelcior veliki jesen
    5   Ligustrum kalina
      1 Ligustrum vulgare navadna kalina
    6   Olea oljka
      2 Olea sativa navadna oljka
      1 Olea europaea divja oljka
    4   Syringa španski bezeg
      1 Syringa vulgaris španski bezeg, lipovka
    7   Phillyrea zelenika
R     1 Phillyrea latifolia širokolistna zelenika