Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 136 Asteraceae nebinovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    44   Arnica arnika
V Z - C, O   1 Arnica montana navadna arnika, brdnja
    60   Silybum badelj
      1 Silybum marianum pegasti badelj
    56   Carduus bobak
      8 Carduus defloratus alpski bodak
        - subsp. defloratus  
        - subsp. tridentinus  
      9 Carduus crassifolius debelolistni bodak
        - subsp. crassifolius  
        - subsp. glaucus  
      10 Carduus collinus subsp. cylindricus hribski bodak
      2 Carduus nutans kimasti bodak
      7 Carduus crispus kodrasti bodak
      5 Carduus acanthoides navadni bodak
      6 Carduus personata okrinkani bodak
      4 Carduus micropterus ozkokrilati bodak
      11 Carduus carduelis repinčasti bodak
      3 Carduus platylepis širokoluskasti bodak
      1 Carduus macrocephalus velecvetni bodak
      12 Carduus pycnocephalus zgoščenocvetni bodak
    30   Xanthium bodič
      2 Xanthium italicum laški bodič
      1 Xanthium strumarium navadni bodič
      3 Xanthium spinosum trnati bodič
    52   Echinops bodoglavec
      3 Echinops ritro subsp. ruthenicus navadni bodoglavec
      1 Echinops sphaerocephalus oblasti bodoglavec
      2 Echinops exaltatus spremenljivi bodoglavec
    18   Pulicaria bolhača
      2 Pulicaria vulgaris navadna bolhača
      1 Pulicaria dysenterica srčastolistna bolhača
    17   Dittrichia ditrihovka
      1 Dittrichia viscosa lepljiva ditrihovka
    45   Doronicum divjakovec
      1 Doronicum austriacum avstrijski divjakovec
      3 Doronicum glacile ledeniški divjakovec
      2 Doronicum grandiflorum velecvetni divjakovec
    23   Guizotia gizotija
      1 Guizotia abyssinica abesinska gizotija
    63   Centaurea glavinec
E     1 Centaurea alpina alpski glavinec
      10 Centaurea alba subsp. splendes bleščeči glavinec
      5 Centaurea cristata češljasti glavinec
      2 Centaurea dichroantha dvobarvni glavinec
      12 Centaurea bracteata Gaudinov glavinec
      21 Centaurea montana gorski glavinec
      11 Centaurea haynaldii subsp. julica Haynaldov glavinec
      17 Centaurea carniolica kranjski glavinec
      18 Centaurea phrygia subsp. pseudophrygia lasuljasti glavinec
      22 Centaurea mollis mehki glavinec
V     24 Centaurea cyanus modri glavinec, plavica
      14 Centaurea jacea navadni glavinec
      13 Centaurea pannonica ozkolistni glavinec
      19 Centaurea stenolepis ozkoluskasti glavinec
      20 Centaurea uniflora subsp. nervosa peresasti glavinec
      9 Centaurea solstitialis poletni glavinec
      4 Centaurea scabiosa  
        - subsp. scabiosa poljski glavinec
        - subsp. fritschii Fritschev glavinec
      7 Centaurea diffusa razprostrti glavinec
      6 Centaurea rhenana renski glavinec
V     3 Centaurea rupestis skalni glavinec
      23 Centaurea triumfettii Triumfettijev glavinec
        - subsp. triumfettii  
        - subsp. adscendens  
      8 Centaurea calcitrapa trnati glavinec
      15 Centaurea subjacea varljivi glavinec
      16 Centaurea macroptilon veleperesasti glavinec
    58   Picnomon gostorepka
      1 Picnomon acarna trnata gostorepka
    47   Senecio grint
      17 Senecio abrotanifolius abraščevolistni grint
      6 Senecio cacaliaster cevastocvetni grint
      9 Senecio doronicum divjakovški grint
      5 Senecio ovatus Fuchsov grint
      18 Senecio sylvaticus gozdni grint
      1 Senecio incanus subsp. carniolicus kranjski grint
      19 Senecio viscosus lepljivi grint
V     8 Senecio paludosus močvirski grint
      20 Senecio vulgaris navadni grint
      4 Senecio nemorensis podlesni grint
R     11 Senecio subalpinus predalpski grint
      14 Senecio barbareifolius razkrečeni grint
      2 Senecio inaequidens raznozobi grint
      3 Senecio sarracenicus rečni grint
      15 Senecio erucifolius rukvični grint
      10 Senecio scopolii Scopolijev grint
      16 Senecio squalidus skalni grint
      12 Senecio jacobaea šentjakobov grint, šmarni križ
R     7 Senecio doria visoki grint
      13 Senecio aquaticus vodni grint
    12   Gnaphailum griževec
K     1 Gnaphailum luteoalbum rumenkasti griževec
    6   Conyza hudoletnica
      1 Conyza canadensis kanadska hudoletnica
      2 Conyza bonariensis kodrasta hudoletnica
    38   Leucanthemum ivanjščica
      3 Leucanthemum leucolepis bleda ivanjščica
R     7 Leucanthemum lithopolitanicum kamniška ivanjščica
      6 Leucanthemum platylepis liburnijska ivanjščica
      1 Leucanthemum vulgare navadna ivanjščica
      2 Leucanthemum ircutianum navadna ivanjščica
      5 Leucanthemum heterophyllum raznolistna ivanjščica
      4 Leucanthemum adustum temna ivanjščica
    55   Jurinea jurjevina
      1 Jurinea mollis mehkodlakava jurjevina
    36   Chamomilla kamilica
      1 Chamomilla recutita prava kamilica
      2 Chamomilla suaveolens vonjava kamilica
    50   Carlina kompava
      3 Carlina acaulis brezstebelna kompava, bodeča neža
        - subsp. acaulis navadna bodeča neža
        - subsp. caulescens čvrsta bodeča neža
      1 Carlina corymbosa češuljasta kompava
      2 Carlina vulgaris navadna kompava
        - subsp. vulgaris navadna kompava
        - subsp. brevibracteata srednja kompava
        - subsp. longifolia dolgolistna kompava
R Z - H   4 Carlina acanthifolia subsp. utzka učenska kompava
    1   Eupatorium konjska griva
      1 Eupatorium cannabinum konjska griva
    54   Saussurea kosmatulja
K     2 Saussurea alpina alpska kosmatulja
      3 Saussurea discolor dvobarvna kosmatulja
      1 Saussurea pygmaea pritlikava kosmatulja
    59   Onopordum kozjica
K     2 Onopordum illyricum ilirska kozjica
      1 Onopordum acanthium navadna kozjica
    25   Cosmos kozmeja
      1 Cosmos bipinnatus pernatolistna kozmeja
    64   Crupina krupina
      1 Crupina vulgaris navadna krupina
    40   Tussilago lapuh
      1 Tussilago farfara navadni lapuh
    43   Adenostyles lepen
      1 Adenostyles alliariae dlakavi lepen
      2 Adenostyles glabra goli lepen
    61   Serratula mačina
      1 Serratula tinctoria  
        - subsp. tinctoria barvilna mačina
        - subsp. macrocephala veleglava mačina
R     3 Serratula radiata deljenolistna mačina
R Z - H*   2 Serratula lycopifolia raznolistna mačina
    10   Omalotheca mačje tačke
      1 Omalotheca sylvatica gozdne mačje tačke
      3 Omalotheca hoppeana Hoppejeve mačje tačke
      4 Omalotheca supina nizke mačje tačke
      2 Omalotheca norvegica norveške mačje tačke
    14   Antennaria majnica
      2 Antennaria carpatica karpatska majnica
      1 Antennaria dioica navadna majnica
    3   Bellis marjetica
      2 Bellis sylvestris južna marjetica
      1 Bellis perennis navadna marjetica
    11   Filaginella molova roža
      1 Filaginella uliginosa močevna molova roža
    24   Bidens mrkač
      3 Bidens cernua celolistni mrkač
      4 Bidens frondosa črnoplodni mrkač
      6 Bidens bipinnata dvojnopernati mrkač
      7 Bidens subalternans nenavadni mrkač
      5 Bidens vulgata ščetinastodlakavi mrkač
      1 Bidens tripartita tridelni mrkač
      2 Bidens connata zraslolistni mrkač
    4   Aster nebina
      8 Aster alpinus alpska nebina
      5 Aster parviflorus drobnocvetna nebina
      7 Aster amellus gorska nebina
      6 Aster squamatus luskasta nebina
      9 Aster bellidiastrum marjetičasta nebina
      1 Aster novae-angliae novoanglijska nebina
V     10 Aster tripolium subsp. longicaulis obmorska nebina
      4 Aster lanceolatus suličastolistna nebina
      2 Aster novi-belgii virginijska nebina
      3 Aster x salignus vrbovolistna nebina
      11 Aster linosyris zlata nebina
    8   Logfia njivno zelišče
      2 Logfia minima malo njivno zelišče
      1 Logfia arvensis navadno njivno zelišče
    28   Iva oblorožka
      1 Iva xanthifolia bodičevolistna oblorožka
    21   Telekia ognjica
      1 Telekia speciosa navadna ognjica
    49   Calendula ognjič
      2 Calendula arvensis njivski ognjič
      1 Calendula officinalis vrtni ognjič
    16   Inula oman
      6 Inula britannica britanski oman
      5 Inula ensifolia mečastolistni oman
      3 Inula spiraeifolia nasršeni oman
      7 Inula conyza navadni oman
V     8 Inula crithmoides obmorski oman
      4 Inula hirta srhkodlakavi oman
      1 Inula helenium veliki oman
      2 Inula salicina vrbovolistni oman
    57   Cirsium osat
      11 Cirsium acaule brezstebelni osat
K     3 Cirsium tuberosum gomoljasti osat
K     5 Cirsium montanum gorski osat
      8 Cirsium carniolicum kranjski osat
      6 Cirsium erisithales lepki osat
      9 Cirsium oleraceum mehki osat
      15 Cirsium palustre močvirski osat
      2 Cirsium vulgare navadni osat
      16 Cirsium arvense njivski osat
      13 Cirsium pannonicum panonski osat
      4 Cirsium rivulare potočni osat
R     12 Cirsium helenioides raznolistni osat
      14 Cirsium canum sivi osat
      10 Cirsium spinosissimum trnati osat
      1 Cirsium eriophorum volnatoglavi osat
      7 Cirsium waldsteinii Waldsteinov osat
    19   Carpesium ovratnica
      1 Carpesium cernuum kimasta ovratnica
    46   Erechtites pagrint
      1 Erechtites hieraciifolia ameriški pagrint
    33   Anthemis pasja kamilica
      6 Anthemis austriaca avstrijska pasja kamilica
      3 Anthemis tinctoria barvilna pasja kamilica
      1 Anthemis arvensis njivska pasja kamilica
      2 Anthemis cotula smrdljiva pasja kamilica
      4 Anthemis altissima visoka pasja kamilica
      5 Anthemis segetalis žitna pasja kamilica
    39   Artemisia pelin
      7 Artemisia abrotanum abrašica
      4 Artemisia alba beli pelin
R     9 Artemisia nitida bleščeči pelin
V     6 Artemisia atrata črnikasti pelin
      11 Artemisia annua enoletni pelin
R Z   10 Artemisia genipi klasnati pelin
      14 Artemisia scoparia metlasti pelin
V     5 Artemisia caerulescens modrikasti pelin
      1 Artemisia vulgaris navadni pelin
      12 Artemisia dracunculus pehtran
      13 Artemisia campestris poljski pelin
      8 Artemisia pontica pontski pelin
      3 Artemisia absinthium pravi pelin
      2 Artemisia verlotiorum Verlotov pelin
    15   Leontopodium planika
O1 Z   1 Leontopodium alpinum planika
    42   Homogyne planinšček
      1 Homogyne alpina alpski planinšček
      2 Homogyne discolor dvobarvni planinšček
      3 Homogyne sylvestris gozdni planinšček
    7   Filago predivovec
      1 Filago vulgaris navadni predivovec
      2 Filago pyramidata piramidasti predivovec
    20   Buphthalmum primožek
      1 Buphthalmum salicifolium vrbovolistni primožek
    62   Stemmacantha rapontika
R     1 Stemmacantha rhapontica rapontika
    53   Arctium repinec
R     4 Arctium nemorosum gozdni repinec
      3 Arctium minus mali repinec
      2 Arctium lappa navadni repinec
      1 Arctium tomentosum volnati repinec
    41   Petasites repuh
      1 Petasites albus beli repuh
      2 Petasites hybridus navadni repuh
      3 Petasites paradoxus snežnobeli repuh
    34   Achillea rman
      1 Achillea atrata črnikasti rman
      10 Achillea collina hribski rman
      6 Achillea millefolium navadni rman
      4 Achillea distans nazobčani rman
      7 Achillea pannonica panonski rman
      3 Achillea ptarmica pehtranov rman
      2 Achillea clavenae planinski pelin
      9 Achillea roseoalba rožnatobeli rman
      8 Achillea setacea ščetinastolistni rman
      5 Achillea stricta togi rman
      12 Achillea virescens zelenkasti rman
      11 Achillea nobilis žlahtni rman
    31   Galinsoga rogovilček
      1 Galinsoga parviflora drobnocvetni rogovilček
      2 Galinsoga ciliata vejicati rogovilček
    26   Rudbeckia rudbekija
      2 Rudbeckia laciniata deljenolistna rudbekija
      1 Rudbeckia hirta srhkodlakava rudbekija
    65   Carthamus rumenik
      1 Carthamus tinctorius navadni rumenik
      2 Carthamus lanatus volnati rumenik
    48   Tephroseris sivica
      5 Tephroseris pseudocrispa kodrasta sivica
      6 Tephroseris longifolia obirska sivica
      3 Tephroseris helenitis omanolistna sivica
      2 Tephroseris aurantiaca oranžna sivica
      4 Tephroseris crispa potočna sivica
      1 Tephroseris integrifolia travniška sivica
    13   Helichrysum smilj
      1 Helichrysum italicum laški smilj
    27   Helianthus sončnica
      2 Helianthus tuberosus laška repa, topinambur
      1 Helianthus annuus navadna sončnica
    51   Xeranthemum suhocvet
K     1 Xeranthemum cylindraceum smrdljivi suhocvet
    5   Erigeron suholetnica
      4 Erigeron alpinus alpska suholetnica
      6 Erigeron uniflorus enokoškasta suholetnica
      1 Erigeron annuus  
        - subsp. annuus enoletna suholetnica
        - subsp. strigosus prileglodlakava suholetnica
        - subsp. septentrionalis nordijska suholetnica
      5 Erigeron glabratus mnogolična suholetnica
      2 Erigeron acris ostra suholetnica
      3 Erigeron angulosus robata suholetnica
    35   Matricaria trirobka
      1 Matricaria perforata nedišeča trirobka
    22   Pallenis trnojek
      1 Pallenis spinosa bodeči trnojek
    37   Tanacetum vratič
      3 Tanacetum parthenium beli vratič, materine drobtinice
      2 Tanacetum corymbosum češuljasti vratič
        - subsp. corymbosum češuljasti vratič
        - subsp. clusii Clusijev vratič
      1 Tanacetum vulgare navadni vratič
R     4 Tanacetum macrophyllum velelistni vratič
    9   Bombycilaena zaprednica
      1 Bombycilaena erecta pokončna zaprednica
    2   Solidago zlata rozga
      2 Solidago canadensis kanadska zlata rozga
      3 Solidago gigantea orjaška zlata rozga
      1 Solidago virgaurea
        - subsp. virgaurea navadna zlata rozga
        - subsp. minuta planinska zlata rozga
    32   Tagetes žametnica
      4 Tagetes minuta drobnocvetna žametnica
      2 Tagetes patula rjavkasta žametnica
      1 Tagetes erecta rumena žametnica
      3 Tagetes tenuifolia tankolistna žametnica
    29   Ambrosia žvrklja, ambrozija
      1 Ambrosia artemisifolia pelinolistna žvrklja
      3 Ambrosia coronopifolia trajna žvrklja
      2 Ambrosia trifida trikrpata žvrklja