Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 070 Zygophyllaceae jarmolistovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Tribulus zobačica
Ex     1 Tribulus terrestris navadna zobačica