Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 101 Hydrangeaceae hortenzijevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    2   Deutzia dojcija
      1 Deutzia scabra navadna dojcija
    1   Philadelphus skobotovec
      1 Philadelphus coronarius navadni skobotec, nepravi jasmin