Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 035 Polygonaceae dresnovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    3   Fagopyrum ajda
      1 Fagopyrum esculentum navadna ajda
Ex?     2 Fagopyrum tataricum nora ajda
    1   Polygonum dresen
      10 Polygonum persicaria breskova dresen
      6 Polygonum bistorta kačja dresen
Ex?     5 Polygonum bellardii kitaibelova dresen
      14 Polygonum minus mala dresen
      13 Polygonum mite mila dresen
Ex?     1 Polygonum maritimum obmorska dresen
      3 Polygonum arenastrum pohojena dresen
        - subsp. arenastrum  
        - subsp. calcatum  
      12 Polygonum hydropiper poprasta dresen
      4 Polygonum aviculare ptičja dresen
        - subsp. aviculare  
        - subsp. rectum  
      2 Polygonum oxyspermum rjastoplodna dresen
      11 Polygonum lapathifolium ščavjelistna dresen
        - subsp. lapathifolium  
        - subsp. pallidum  
      8 Polygonum amphibium vodna dresen
      9 Polygonum orientale vzhodna dresen
      7 Polygonum viviparum živorodna dresen
    2   Fallopia dresnik, slakovec
      3 Fallopia baldschuanica grmasti slakovec
      5 Fallopia dumetorum hostni slakovec
      1 Fallopia japonica japonski dresnik
      4 Fallopia convolvulus navadni slakovec
      2 Fallopia sachalinensis sahalinski dresnik
    4   Oxyria kislec
      1 Oxyria digyna alpski kislec
    6   Rumex kislica
      9 Rumex alpinus alpska kislica
      7 Rumex longifolius dolgolistna kislica
      16 Rumex confertus gostocvetna kislica
      18 Rumex kerneri Kernerjeva kislica
      20 Rumex conglomeratus klobčasta kislica
      21 Rumex crispus kodrastolistna kislica
      19 Rumex hydrolapathum konjska kislica
      15 Rumex sanguineus krvava kislica
      5 Rumex thyrsiflorus latasta kislica
      14 Rumex pulcher lepa kislica
      1 Rumex acetosella mala kislica
        - subsp. acetosella  
        - subsp. pyrenaicus  
        - subsp. acetoselloides  
      1 - subsp. multifidus  
      1 - subsp. tenuifolia  
V     11 Rumex palustris močvirska kislica
      3 Rumex acetosa navadna kislica
R     12 Rumex stenophyllus ozkolistna kislica
      4 Rumex alpestris planinska kislica
      6 Rumex nivalis snežna kislica
      2 Rumex scutatus ščitasta kislica
      13 Rumex obtusifolius topolistna kislica
        - subsp. obtusifolius  
        - subsp. sylvestris  
        - subsp. transiens  
      17 Rumex patientia trpežna kislica
V     8 Rumex aquaticus vodna kislica
V     10 Rumex maritimus zlatorumena kislica
        križanci  
        Rumex x stenophylloides (R. maritimus x R. stenophyllos) obrežna kislica
        Rumex x platyphyllos (R. aquaticus x R. obtusifolia) ploskolistna kislica
        Rumex x heterophyllos (R. aquaticus x R. hydrolapathum) raznolistna kislica
        Rumex x rubescens (R. obtusifolius x R. patientia) rdečkasta kislica
        Rumex x pratensis (R. crispus x R. obtusifolia) travniška kislica
    5   Rheum rabarbara
      1 Rheum rhabarbarum navadna rabarbara