Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 125 Scrophulariaceae črnobinovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    16   Bartsia barčija
      1 Bartsia alpina alpska barčija
    11   Limosella blatnica
E     1 Limosella aquatica vodna blatnica
    10   Gratiola božja milost
V     1 Gratiola officinalis navadna božja milost
    21   Melampyrum črnilec
      4 Melampyrum cristatum češljasti črnilec
        - subsp. cristatum - jesenska oblika
        - subsp. majus - montanska oblika
      7 Melampyrum sylvaticum gozdni črnilec
        - subsp. sylvaticum - jesenska oblika
        - subsp. intermedium - montanska oblika
      2 Melampyrum carstiense kraški črnilec
      8 Melampyrum pratense navadni črnilec
        - subsp. vulgatum - jesenska oblika
        - subsp. pratense - poletna oblika
        - subsp. paradoxum - montanska oblika
K     3 Melampyrum fimbriatum pisani črnilec
      5 Melampyrum nemorosum podlesni črnilec
        - subsp. nemorosum - jesenska oblika
        - subsp. moravicum - poletna oblika
        - subsp. silesiacum - montanska oblika
      1 Melampyrum arvense poljski črnilec
        - subsp. pseudobarbatum - jesenska oblika
        - subsp. semleri - poletna oblika
        - subsp. arvense - njivska oblika
      6 Melampyrum velebiticum velebitski črnilec
        - subsp. meridionale - jesenska oblikac
        - subsp. velebiticum - poletna oblikac
    2   Scrophularia črnobina
R     5 Scrophularia laciniata deljenolistna črnobina
      7 Scrophularia juratensis jurska črnobina
      2 Scrophularia umbrosa krilata črnobina
        - subsp. umbrosa  
        - subsp. neesii  
      3 Scrophularia nodosa navadna črnobina
      6 Scrophularia canina pasja črnobina
      4 Scrophularia scopolii Scopolijeva črnobina
      1 Scrophularia vernalis spomladanska črnobina
    4   Misopates gobček
      1 Misopates orontium navadni gobček
    22   Tozzia goltec
      1 Tozzia alpina alpski goltec
    15   Veronica jetičnik
      6 Veronica alpina alpski jetičnik
      11 Veronica peregrina ameriški jetičnik
        - subsp. peregrina
        - subsp. xalapensis
      2 Veronica barrelieri Barrelierov jetičnik
        - subsp. barrelieri  
        - subsp. nitens  
V     30 Veronica anagalloides blatni jetičnik
      25 Veronica aphylla brezlistni jetičnik
      20 Veronica hederifolia bršljanovolistni jetičnik
      1 Veronica maritima dolgolistni jetičnik
      9 Veronica acinifolia dušični jetičnik
      16 Veronica polita gladki jetičnik
      28 Veronica montana gorski jetičnik
      4 Veronica fruticulosa grmičasti jetičnik
      22 Veronica jacquinii Jacquinov jetičnik
      27 Veronica urticifolia koprivolistni jetičnik
      3 Veronica orchidea kukavičji jetičnik
V     29 Veronica scutellata močvirski jetičnik
V     31 Veronica catenata nanizani jetičnik
      15 Veronica filiformis nitasti jetičnik
      17 Veronica agrestis njivski jetičnik
      14 Veronica persica perzijski jetičnik
      19 Veronica sublobata plitvokrpati jetičnik
      21 Veronica prostrata polegli jetičnik
      10 Veronica arvensis poljski jetičnik
K     12 Veronica praecox rani jetičnik
      5 Veronica fruticans skalni jetičnik
K     8 Veronica verna spomladanski jetičnik
      33 Veronica beccabunga studenčni jetičnik, bobovnik
      7 Veronica serpyllifolia timijanov jetičnik
        - subsp. serpyllifolia
        - subsp. humifusa
      13 Veronica triphyllos tridelni jetičnik
      18 Veronica triloba trikrpi jetičnik
      23 Veronica teucrium veliki jetičnik
      32 Veronica anagallis–aquatica vodni jetičnik
      24 Veronica chamaedrys vrednikov jetičnik
      26 Veronica officinalis zdravilni jetičnik
    9   Mimulus krinkar
      2 Mimulus moschatus muškatni krinkar
      1 Mimulus guttatus živorumeni krinkar
    7   Kickxia lazica
      2 Kickxia spuria jajčastolistna lazica
      1 Kickxia elatine kopjastolistna lazica
        - subsp. elatine  
        - subsp. crinita  
    12   Lindernia lindernija
      2 Lindernia dubia dvomljiva lindernija
V Z   1 Lindernia procumbens polegla lindernija
    1   Verbascum lučnik
      4 Verbascum austriacum avstrijski lučnik
      3 Verbascum chaixii Chaixov lučnik
      5 Verbascum nigrum črni lučnik
      12 Verbascum thapsus drobnocvetni lučnik
      2 Verbascum blattaria grozdasti lučnik
      8 Verbascum pulverulentum kosmičasti lučnik
K     9 Verbascum speciosum krasni lučnik
      7 Verbascum lychnitis naprašeni lučnik
      10 Verbascum phlomoides navadni lučnik
R     13 Verbascum sinuatum usločenolistni lučnik
      11 Verbascum densiflorum velecvetni lučnik
      1 Verbascum phoeniceum vijolični lučnik
      6 Verbascum alpinum volnati lučnik
    23   Lathraea lusnec
      1 Lathraea squamaria navadni lusnec
    5   Linaria madronščica
      1 Linaria alpina alpska madronščica
      4 Linaria chalepensis apelska madronščica
K     2 Linaria angustissima laška madronščica
      3 Linaria vulgaris navadna madronščica
    14   Paederota milje
      2 Paederota bonarota modro milje
      1 Paederota lutea rumeno milje
    13   Digitalis naprstec
      2 Digitalis laevigata gladki naprstec
      1 Digitalis grandiflora velecvetni naprstec
    3   Antirrhinum odolin
      1 Antirrhinum majus veliki odolin, zajčki
    6   Cymbalaria poponec
      1 Cymbalaria muralis zidni poponec
    18   Euphrasia smetlika
K     1 Euphrasia pectinata češljasta smetlika
      12 Euphrasia illyrica ilirska smetlika
      9 Euphrasia kerneri Kernerjeva smetlika
      14 Euphrasia cuspidata kranjska smetlika
K     15 Euphrasia italica laška smetlika
R     3 Euphrasia liburnica liburnijska smetlika
      10 Euphrasia versicolor lisasta smetlika
K Z - H   13 Euphrasia marchesettii Marchesettijeva smetlika
R     5 Euphrasia pulchella mična smetlika
      6 Euphrasia rostkoviana navadna smetlika
        - subsp. rostkoviana - jesenska oblika
        - subsp. montana - poletna oblika
      8 Euphrasia picta pisana smetlika
        - subsp. picta - jesenska oblika
        - subsp. algoviana - poletna oblika
      4 Euphrasia minima pritlikava smetlika
      7 Euphrasia hirtella snežniška smetlika
      11 Euphrasia salisburgensis solnograška smetlika
      2 Euphrasia stricta toga smetlika
    19   Rhinanthus škrobotec
      4 Rhinanthus pulcher alpski škrobotec
        - subsp. pulcher - pomladanska oblika
      8 Rhinanthus freynii Freynov škrobotec
        - subsp. sterneckii - jesenska oblika
        - subsp. croaticus - poletna oblika
        - subsp. freynii - pomladanska oblika
      9 Rhinanthus alectorolophus kosmati škrobotec
        - subsp. buccalis - poletna oblika
        - subsp. alectorolophus - pomladanska oblika
      1 Rhinanthus minor mali škrobotec
        - subsp. stenophyllus - jesenska oblika
        - subsp. minor - pomladanska oblika
      7 Rhinanthus angustifolius ozkolistni škrobotec
      3 Rhinanthus pampaninii Pampaninijev škrobotec
        - subsp. pampaninii - jesenska oblika
      2 Rhinanthus glacialis resasti škrobotec
        - subsp. glacialis - jesenska oblika
        - subsp. subalpinus - poletna oblika
        - subsp. simplex - pomladanska oblika
        - subsp. lanceolatus - montanska oblika
        - subsp. gracilis - alpinska oblika
      5 Rhinanthus rumelicus rumelijski škrobotec
        - subsp. simonkaianus - poletna oblika
        - subsp. rumelicus - pomladanska oblika
      6 Rhinanthus mediterraneus sredozemski škrobotec
        - subsp. mediterraneus - pomladanska oblika
    20   Pedicularis ušivec
E     9 Pedicularis friderici–augusti bledorumeni ušivec
      2 Pedicularis hoermanniana bosenski ušivec
      1 Pedicularis acaulis brezstebelni ušivec
      12 Pedicularis rostratocapitata glavičasti ušivec
      3 Pedicularis hacquetii Hacquetov ušivec
      11 Pedicularis rostratospicata klasasti ušivec
V     7 Pedicularis palustris močvirski ušivec
V     10 Pedicularis elongata  
V       - subsp. elongata podaljšani ušivec
V       - subsp. julica julijski ušivec
      4 Pedicularis recutita prisekani ušivec
      5 Pedicularis rosea rožnati ušivec
R     8 Pedicularis comosa šopasti ušivec
      6 Pedicularis verticillata vretenčasti ušivec
    17   Odontites zobnica
      1 Odontites vernus rdeča zobnica
        - subsp. vernus
        - subsp. serotinus
      2 Odontites luteus rumena zobnica
    8   Microrrhinum zijalka
      1 Microrrhinum minus mala zijalka
      2 Microrrhinum litorale obrežna zijalka