Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 135 Campanulaceae zvončičevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    2   Adenophora obročnica
E Z - H   1 Adenophora liliifolia navadna obročnica
    4   Asyneuma repušec
K     1 Asyneuma canescens sivkasti repušec
    1   Campanula zvončica
R     6 Campanula alpina alpska zvončica
V     5 Campanula barbata brkata zvončica
      28 Campanula beckiana Beckova zvončica
      17 Campanula bononiensis bolonjska zvončica
      18 Campanula carnica karnijska zvončica
      10 Campanula cervicaria srhkodlakava zvončica
      25 Campanula cespitosa rušnata zvončica
      24 Campanula cochleariifolia trebušasta zvončica
      9 Campanula glomerata klobčasta zvončica
        - subsp. elliptica  
        - subsp. farinosa  
        - subsp. glomerata  
        - subsp. serotina  
      23 Campanula inconcessa izrodna zvončica
      19 Campanula justiniana Justinova zvončica
      14 Campanula latifolia širokolistna zvončica
      20 Campanula marchesettii Marchesettijeva zvončica
      8 Campanula medium velecvetna zvončica
      2 Campanula patula razprostrta zvončica
      13 Campanula pyramidalis piramidasta zvončica
      3 Campanula rapunculus repuščeva zvončica
      4 Campanula persicifolia breskovolistna zvončica
        - subsp. persicifolia  
        - subsp. sessiliflora  
      16 Campanula rapunculoides repuščevolistna zvončica
      27 Campanula rotundifilia okroglolistna zvončica
      26 Campanula scheuchzeri Scheuchzerjeva zvončica
      7 Campanula sibirica sibirska zvončica
      11 Campanula spicata klasasta zvončica
      12 Campanula thyrsoides šopasta zvončica
        - subsp. carniolica  
        - subsp. thyrsoides  
      15 Campanula trachelium koprivasta zvončica
      21 Campanula waldsteiniana Waldsteinova zvončica
      22 Campanula witasekiana Witasekina zvončica
O Z - H   1 Campanula zoysii Zoisova zvončica
    7   Edraianthus vrčica
R     2 Edraianthus graminifolius travnolistna vrčica
R     1 Edraianthus tenuifolius tankolistna vrčica
    8   Jasione ovčin
      1 Jasione montana gorski ovčin
    3   Legousia njivno zrcalce
R     2 Legousia hybrida hibridno njivno zrcalce
      1 Legousia speculum-veneris navadno njivno zrcalce
    6   Physoplexis repušnik
  Z   1 Physoplexis comosa šopasti repušnik
    5   Phyteuma repuš
      6 Phyteuma betonicifolium trnocljev repuš
      3 Phyteuma nigrum črni repuš
      7 Phyteuma orbiculare glavičasti repuš
      2 Phyteuma ovatum jajčasti repuš
      5 Phyteuma scorzonerifolium gadnjavolistni repuš
      8 Phyteuma sieberi Sieberjev repuš
      9 Phyteuma scheuchzeri subsp. columnae Scheuchzerjev repuš
      1 Phyteuma spicatum klasasti repuš
        - subsp. coeruleum  
        - subsp. spicatum  
      4 Phyteuma zahlbruckneri Zahlbrucknerjev repuš