Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 025 Ranunculaceae zlatičevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    9   Aconitum preobjeda
      8 Aconitum angustifolium ozkolistna preobjeda
R     2 Aconitum anthora primorska preobjeda
      5 Aconitum degenii subsp. paniculatum latasta preobjeda
      1 Aconitum lycoctonum ozkočeladasta preobjeda
        - subsp. lycoctonum  
        - subsp. vulparia  
        - subsp. ranunculifolium  
      6 Aconitum napellus repičasta preobjeda
        - subsp. lobelii  
        - subsp. napellus  
      7 Aconitum tauricum turska preobjeda
        - subsp. latemarense  
        - subsp. tauricum  
      3 Aconitum variegatum pisana preobjeda
        - subsp. nasutum  
        - subsp. variegetum  
      4 Aconitum vitosanum vitoška preobjeda
    6   Actaea črnoga
      1 Actaea spicata navadna črnoga
    16   Adonis zajčji mak
E     3 Adonis aestivalis subsp. aestivalis poletni zajčji mak
      1 Adonis annua jesenski zajčji mak
E     2 Adonis flammea žareči zajčji mak
        - subsp. cortina  
        - subsp. flammea  
      4 Adonis microcarpa drobnoplodni zajčji mak
    10   Anemone vetrnica
      2 Anemone baldensis mala vetrnica
E Z - H   7 Anemone hortensis vrtna vetrnica
      1 Anemone narcissiflora kobulasta vetrnica
      5 Anemone nemorosa podlesna vetrnica
      4 Anemone ranunculoides zlatičnata vetrnica
Ex     3 Anemone sylvestris divja vetrnica
      6 Anemone trifolia trilistna vetrnica
    18   Aquilegia orlica
      2 Aquilegia atrata črnikastovijolična orlica
R Z - H   5 Aquilegia bertolonii Bertolonijeva orlica
      4 Aquilegia einseleana Einselejeva orlica
      3 Aquilegia nigricans velecvetna orlica
      1 Aquilegia vulgaris navadna orlica
    1   Caltha kalužnica
      1 Caltha palustris navadna kalužnica
        - subsp. alpestris  
        - subsp. laeta  
        - subsp. palustris  
    13   Clematis srobot
      6 Clematis alpina planinski srobot
      1 Clematis flammula dišeči srobot
      5 Clematis integrifolia celolistni srobot
      3 Clematis recta pokončni srobot
      2 Clematis vitalba navadni srobot
      4 Clematis viticella južni srobot
    8   Consolida ostrožica
      2 Consolida ajacis vrtna ostrožica
      3 Consolida hispanica vzhodna ostrožica
      1 Consolida regalis poljska ostrožica
    7   Delphinium ostrožnik
      1 Delphinium fissum nacepljenolistni ostrožnik
    4   Eranthis jarica
R Z - H   1 Eranthis hyemalis navadna jarica
    3   Helleborus teloh
  Z - Oo   5 Helleborus atrorubens temnokrlatni teloh
  Z - Oo   4 Helleborus dumetorum hostni teloh
  Z - Oo   3 Helleborus multifidus subsp. istriacus deljenolistni teloh (istrski)
  Z - Oo   1 Helleborus niger črni teloh
  Z - Oo   2 Helleborus odorus blagodišeči teloh
    11   Hepatica jetrnik
      1 Hepatica nobilis navadni jetrnik
    17   Isopyrum polžarka
      1 Isopyrum thalictroides navadna polžarka
    15   Myosurus malorepka
V     1 Myosurus minimus navadna malorepka
    5   Nigella črnika
      1 Nigella arvensis divja črnika
      2 Nigella damascena vzhodna črnika
    12   Pulsatilla kosmatinec
  Z - H   1 Pulsatilla alpina alpski kosmatinec
  Z - H     - subsp. alba  
  Z - H     - subsp. apiifolia  
  Z - H     - subsp. austroalpina  
E Z - H   5 Pulsatilla grandis velikononica
V Z - H   4 Pulsatilla montana gorski kosmatinec
V Z - H   3 Pulsatilla nigricans navadni kosmatinec
R Z - H   2 Pulsatilla vernalis spomladanski kosmatinec
    14   Ranunculus zlatica
      26 Ranunculus aconitifolius omejelistna zlatica
      6 Ranunculus acris ripeča zlatica
        - subsp. acris  
        - subsp. friesianus  
R     24 Ranunculus alpestris alpska zlatica
V     33 Ranunculus aquatilis navadna vodna zlatica
      15 Ranunculus arvensis njivska zlatica
      20 Ranunculus auricomus agg. zlatorumena zlatica
      12 Ranunculus bulbosus gomoljasta zlatica
      8 Ranunculus carinthiacus koroška zlatica
Ex     17 Ranunculus chius napihnjena napihnjeja
V     35 Ranunculus circinatus razkrečenolistna vodna zlatica
      21 Ranunculus ficaria lopatičasta, navadna lopatica
        - subsp. bulbilifer  
        - subsp. ficariiformis  
        - subsp. nudicaulis  
      29 Ranunculus flammula žgoča zlatica
V     36 Ranunculus fluitans plavajoča vodna zlatica
      23 Ranunculus hybridus izrodna zlatica
R     18 Ranunculus illyricus ilirska zlatica
      5 Ranunculus lanuginosus kosmata zlatica
V     31 Ranunculus lingua velika zlatica
      9 Ranunculus montanus gorska zlatica
K     14 Ranunculus muricatus bodičastoplodna zlatica
      11 Ranunculus neapolitanus napolitanska zlatica
      3 Ranunculus nemorosus gozdna zlatica
      10 Ranunculus oreophilus Hornschuchova zlatica
      2 Ranunculus polyanthemophyllus nacepljenolistna zlatica
      1 Ranunculus polyanthemos mnogocvetna zlatica
K     16 Ranunculus parviflorus drobnocvetna zlatica
V     32 Ranunculus peltatus Petiverjeva zlatica
V       - subsp. fucoides  
V       - subsp. peltatus  
      27 Ranunculus platanifolius platanolistna zlatica
      4 Ranunculus repens plazeča zlatica
      30 Ranunculus reptans tankostebelna zlatica
      13 Ranunculus sardous srhkodlakava zlatica
      19 Ranunculus sceleratus opih
R     28 Ranunculus seguieri Seguierijeva zlatica
      7 Ranunculus strigulosus Stevenijeva zlatica
      22 Ranunculus thora opojna zlatica
        Ranunculua thora f. pseudoscutanas opojna zlatica
      25 Ranunculus traunfellneri Traunfellnerjeva zlatica
      34 Ranunculus trichophyllus lasastolistna vodna zlatica
        - subsp. eradicatus  
        - subsp. trichophyllus  
    19   Thalictrum talin
      1 Thalictrum aquilegiifolium vetrovka
      5 Thalictrum flavum rumeni talin
      4 Thalictrum lucidum ozkolistni talin
      2 Thalictrum minus mali talin
        - subsp. majus  
        - subsp. minus  
        - subsp. saxatile  
V     3 Thalictrum simplex enostavni talin
        - subsp. galioides  
        - subsp. simplex  
        - subsp. tenuifolium  
    2   Trollius pogačica
      1 Trollius europaeus navadna pogačica