Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 096 Salicaceae vrbovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Populus topol
      1 Populus alba beli topol
      3 Populus nigra črni topol
      2 Populus tremula trepetlika
      4 Populus x canadensis kanadski topol
    2   Salix vrba
      4 Salix alba bela vrba
      19 Salix alpina alpska vrba
      12 Salix appendiculata velikolistna vrba
      13 Salix aurita rakita
      11 Salix caprea iva
      14 Salix cinerea pepelnatosiva vrba
      6 Salix daphnoides volčinasta vrba
      8 Salix eleagnos siva vrba
      3 Salix fragilis krhka vrba
      15 Salix glabra gola vrba
      18 Salix hastata kopjasta vrba
      22 Salix herbacea zelnata vrba
      16 Salix myrsinifolia črnikasta vrba
      1 Salix pentandra peteroprašniška vrba
      9 Salix purpurea rdeča vrba
      23 Salix reticulata mrežolistna vrba
      20 Salix retusa topolistna vrba
V     10 Salix rosmarinifolia rožmarinolistna vrba
      21 Salix serpillifolia timijanovolistna vrba
      2 Salix triandra mandljasta vrba
      7 Salix viminalis beka
      17 Salix waldsteiniana Waldsteinova vrba
      5 Salix x sepulcralis pokopališka vrba