Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 028 Fumariaceae Rosničevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Corydalis petelinček
      1 Corydalis cava votli petelinček
      2 Corydalis solida čvrsti petelinek
    3   Fumaria rosnica
R     1 Fumaria capreolata vitičasta rosnica
      2 Fumaria officinalis navadna rosnica
        - subsp. officinalis  
        - subsp. wirtgenii  
      5 Fumaria parviflora drobnocvetna rosnica
      3 Fumaria rostellata kljunastocvetna rosnica
      4 Fumaria vaillantii Vaillantova rosnica
    2   Pseudofumaria koreničnik
      1 Pseudofumaria alba subsp. alba bledorumeni koreničnik