Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 139 Alismataceae porečnikovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Alisma porečnik
V     2 Alisma gramineum travnolistni porečnik
V     3 Alisma lanceolatum suličastolistni porečnik
      1 Alisma plantago-aquatica trpotčasti porečnik
    3   Baldellia žabarka
E     1 Baldellia ranunculoides zlatičnata žabarka
    2   Caldesia kaldezija
E Z - H   1 Caldesia parnassifolia srčastolistna kaldezija
    4   Sagittaria streluša
      2 Sagittaria latifolia širokolistna streluša
V     1 Sagittaria sagittifolia navadna streluša