Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 161 Iridaceae perunikovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    3   Crocus žafran
      1 Crocus reticulatus progasti žafran
      2 Crocus vernus  
        - subsp. albiflorus beli žafran, nunka
        - subsp. vernus pomladanski žafran
    5   Gladiolus meček
V Z - H   1 Gladiolus illyricus ilirski meček
R Z - H   3 Gladiolus imbricatus strešnati meček
V Z - H   4 Gladiolus italicus laški meček
V Z - H   2 Gladiolus palustris močvirski meček
    2   Iris perunika
R Z - H   6 Iris croatica hrvaška perunika
  Z - H   4 Iris foetidissima smrdljiva perunika
  Z - H   5 Iris germanica nemška perunika
  Z - H   3 Iris graminea travnolistna perunika
  Z - H   6 Iris pallida  
  Z - H     - subsp. pallida bleda perunika
  Z - H     - subsp. cengialti južnoalpska perunika
  Z - H     - subsp. illyrica ilirska perunika
  Z - H   2 Iris pseudacorus vodna perunika
  Z - H   1 Iris sibirica  
K Z - H     - subsp. erirrhiza kojniška perunika
V Z - H     - subsp. sibirica sibirska perunika
    4   Romulea romelija
      1 Romulea bulbocodium rana romelija
    1   Sisyrinchium modri mleček
      1 Sisyrinchium bermudiana bermudski modri mleček