Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 036 Plumbaginaceae pečnikovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    2   Armeria pečnik
      1 Armeria alpina alpski pečnik
    1   Limonium mrežica
V     1 Limonium angustifolium ozkolistna mrežica