Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 164   Cyperaceae ostričevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    7   Blysmus vrelka
V     1 Blysmus compressus navadna vrelka
    2   Bolboschoenus srpica
      1 Bolboschoenus laticarpus širokoplodna srpica
V     2 Bolboschoenus maritimus obmorska srpica
      3 Bolboschoenus planiculmis rjava srpica
    16   Carex šaš
      30 Carex acuta ostri šaš
V     84 Carex acutiformis oskoluski šaš
      55 Carex alba beli šaš
V     5 Carex appropinquata nenavadni šaš
      37 Carex aterrima temni šaš
      36 Carex atrata črnikasti šaš
      65 Carex austroalpina južnoalpski šaš
      28 Carex bicolor dvobarvni šaš
V     18 Carex bohemica češki šaš
      58 Carex brachystachys tanki šaš
      14 Carex brizoides migalini šaš
      26 Carex brunnescens rjavkasti šaš
V     32 Carex buekii Buekov šaš
E     38 Carex buxbaumii Buxbaumov šaš
      25 Carex canescens sivkasti šaš
      67 Carex capillaris tankopecljati šaš
      49 Carex caryophyllea pomladanski šaš
      34 Carex cespitosa rušnati šaš
      20 Carex crawfordii Crawfordov šaš
R     27 Carex curvula upognjeni šaš
V     23 Carex davalliana srhki šaš
      80 Carex demissa prilegli šaš
R     71 Carex depauperata redkocvetni šaš
V     6 Carex diandra oblastoplodni šaš
      53 Carex digitata prstasti šaš
V     22 Carex dioica dvodomni šaš
V     73 Carex distans razmaknjenoklasi šaš
V     12 Carex disticha dvoredni šaš
      15 Carex divisa deljeni šaš
      10 Carex divulsa zeleni šaš
        - subsp. divulsa (pravi) zeleni šaš
      21 Carex echinata bodičasti šaš
      33 Carex elata togi šaš
      24 Carex elongata podaljšani šaš
      44 Carex ericetorum resavski šaš
E     75 Carex extensa obrežni šaš
      64 Carex ferruginea rjastorjavi šaš
      61 Carex firma čvrsti šaš
      40 Carex flacca sinjezeleni šaš
      76 Carex flava rumeni šaš
K     77 Carex flavella rumenkasti šaš
R     59 Carex frigida mrzli šaš
      47 Carex fritschii Fritschev šaš
      60 Carex fuliginosa sajasti šaš
V     51 Carex hallerana Hallerjev šaš
      87 Carex hirta dlakavi šaš
V     74 Carex hostiana Hostov šaš
      52 Carex humilis nizki šaš
        - subsp. leersii Leersov šaš
R     63 Carex kitaibeliana Kitajbelov šaš
E     88 Carex lasiocarpa dlakavoplodni šaš
      78 Carex lepidocarpa luskoplodni šaš
V     39 Carex limosa kalužni šaš
      48 Carex liparocarpos bleščeči šaš
K     86 Carex melanostachya črnoklasi šaš
      69 Carex michelii Michelijev šaš
      46 Carex montana gorski šaš
      57 Carex mucronata ostnati šaš
      11 Carex muricata s.l. nasršeni šaš
      29 Carex nigra črni šaš
      54 Carex ornithopoda ptičjenogi šaš
        - subsp. ornithopoda  
        - subsp. ornithopodoides  
      8 Carex otrubae podlesni šaš
      19 Carex ovalis zajčji šaš
      42 Carex pallescens bledi šaš
      56 Carex panicea proseni šaš
V     4 Carex paniculata latasti šaš
      35 Carex parviflora drobnocvetni šaš
V     3 Carex pauciflora malocvetni šaš
      41 Carex pendula previsni šaš
      70 Carex pilosa vejicati šaš
      45 Carex pilulifera obloplodni šaš
      13 Carex praecox rani šaš
      81 Carex pseudocyperus paostrični šaš
V     2 Carex pulicaris boljši šaš
R     72 Carex punctata pikčastoplodni šaš
K     31 Carex randalpina predalpski šaš
      17 Carex remota mlahavi šaš
V     85 Carex riparia obrežni šaš
V     82 Carex rostrata kljunasti šaš
      1 Carex rupestris skalni šaš
      62 Carex sempervirens vednozeleni šaš
      9 Carex spicata klasasti šaš
K     16 Carex stenophylla ozkolistni šaš
E     66 Carex strigosa ozkoklasi šaš
      68 Carex sylvatica gozdni šaš
      43 Carex tomentosa polstenoplodni šaš
      50 Carex umbrosa senčni šaš
V     83 Carex vesicaria mehurjasti šaš
      79 Carex viridula poznocvetni šaš
      7 Carex vulpina lisičjerepi šaš
    12   Cladium rezika
V     1 Cladium mariscus navadna rezika
    11   Cyperus ostrica
R     2 Cyperus esculentus užitna ostrica
V     8 Cyperus flavescens rumenkasta ostrica
V     5 Cyperus fuscus črnordeča ostrica
V     4 Cyperus glaber gola ostrica
R     3 Cyperus glomeratus klobčasta ostrica
V     1 Cyperus longus dolgolistna ostrica
E     6 Cyperus michelianus Michelijeva ostrica
V     7 Cyperus serotinus poznocvetna ostrica
    9   Eleocharis sita
      1 Eleocharis acicularis iglasta sita
V     5 Eleocharis austriaca avstrijska sita
V Z   8 Eleocharis carniolica kranjska sita
E     6 Eleocharis mamillata bradavičasta sita
      3 Eleocharis ovata jajčasta sita
      4 Eleocharis palustris močvirska sita
V     2 Eleocharis quinqueflora malocvetna sita
V     7 Eleocharis uniglumis travnozelena sita
    15   Elyna elina
R     1 Elyna myosuroides alpska elina
    8   Eriophorum munec
V     3 Eriophorum angustifolium ozkolistni munec
E     2 Eriophorum gracile vitki munec
V     1 Eriophorum latifolium širokolistni munec
V     5 Eriophorum scheuchzeri Scheuchzerjev munec
V     4 Eriophorum vaginatum nožničavi munec
    10   Fimbristylis resasti biček
E     1 Fimbristylis annua enoletni resasti biček
    5   Isolepis bičje
V     2 Isolepis setacea ščetinasto bičje
E     1 Isolepis supina enoletno bičje
    13   Rhynchospora kljunka
V     1 Rhynchospora alba bela kljunka
E     2 Rhynchospora fusca rjava kljunka
    3   Schoenoplectus biček
      1 Schoenoplectus lacustris jezerski biček
V     3 Schoenoplectus mucronatus ostnati biček
V     2 Schoenoplectus tabernaemontani sinjezeleni biček
E     4 Schoenoplectus triqueter trirobi biček
    14   Schoenus sitovec
      2 Schoenus ferrugineus rjasti sitovec
V     1 Schoenus nigricans črnikasti sitovec
    4   Scirpoides bičevje
V     1 Scirpoides holoschoenus subsp. australis navadno bičevje
    1   Scirpys sitec
      3 Scirpus georgianus georgijski sitec
V     2 Scirpus radicans grebeničasti sitec
      1 Scirpus sylvaticus gozdni sitec
    6   Trichophorum mavček
V     2 Trichophorum alpinum alpski mavček
V     1 Trichophorum cespitosum rušnati mavček