Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 033 Chenopodiaceae metlikovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Chenopodium metlika
      1 Chenopodium botrys lepljiva metlika
      2 Chenopodium ambrosioides dišeča metlika
      3 Chenopodium bonus-henricus stajska metlika
      4 Chenopodium glaucum sinjezelena metlika
      5 Chenopodium rubrum rdeča metlika
      6 Chenopodium polyspermum mnogosemenska metlika
R     7 Chenopodium vulvaria smrdeča metlika
      8 Chenopodium hybridum izrodna metlika
      9 Chenopodium urbicum Metlika toga
      10 Chenopodium murale pozidna metlika
      11 Chenopodium ficifolium smokvolistna metlika
      12 Chenopodium opulifolium brogovitasta metlika
      13 Chenopodium album bela metlika
      14 Chenopodium strictum progasta metlika
      15 Chenopodium suecicum zelena metlika
      16 Chenopodium hircinum kozja metlika
    2   Beta pesa
      1 Beta vulgaris navadna pesa
        - subsp. maritima  
        - subsp. vulgaris  
    3   Bassia metlovec
      1 Bassia scoparia navadni metlovec
    4   Atriplex loboda
      1 Atriplex hortensis vrtna loboda
Ex?     2 Atriplex sagittata bleščeča loboda
V     3 Atriplex prostrata kopjelistna loboda
        - subsp. prostrata  
        - subsp. latifolia  
      4 Atriplex patula navadna loboda
Ex?     5 Atriplex oblongifolia dolgolistna loboda
Ex?     6 Atriplex rosea rožnata loboda
E     7 Atriplex tatarica tatarska loboda
      8 Atriplex portulacoides tolščakasta loboda
    5   Spinacia špinača
      1 Spinacia oleracea navadna špinača
    6   Salicornia osočnik
  Z - H*   1 Salicornia europaea navadni osočnik
    7   Sarcocornia členjača
V     1 Sarcocornia fruticosa grmičasta členjača
    8   Arthrocnemum členkar
V     1 Arthrocnemum macrostachyum sinjezeleni členkar
    9   Salsola solinka
V     1 Salsola soda solinska solinka
R     2 Salsola kali navadna solinka
R       - subsp. kali  
R       - subsp. tragus  
    10   Suaeda slanorad
V     1 Suaeda maritima primorski slanorad
    11   Polycnemum hrustec
      1 Polycnemum majus navadni hrustec
Ex?     2 Polycnemum arvense njivski hrustec