Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 071 Geraniaceae krvomočničevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    2   Erodium čapljevec
      4 Erodium ciconium dolgokljunati čapljevec
      1 Erodium cicutarium navadni čapljevec
K     3 Erodium malacoides srčastolistni čapljevec
K     2 Erodium moschatum muškatni čapljevec
    1   Geranium krvomočnica
      2 Geranium argenteum srebrna krvomočnica
      15 Geranium columbinum golobja krvomočnica
      16 Geranium dissectum nacepljenolistna krvomočnica
      17 Geranium lucidum blesteča krvomočnica
      1 Geranium macrorrhizum korenikasta krvomočnica
      13 Geranium molle mehka krvomočnica
      6 Geranium nodosum kolenčasta krvomočnica
      8 Geranium palustre močvirska krvomočnica
      7 Geranium phaeum rjavordeča krvomočnica
        - subsp. lividum  
        - subsp. phaeum  
      4 Geranium pratense travniška krvomočnica
      19 Geranium purpureum škrlatnordeča krvomočnica
      14 Geranium pusillum pritlična krvomočnica
      9 Geranium pyrenaicum pirenejska krvomočnica
      18 Geranium robertianum smrdljička
      12 Geranium rotundifolium okroglolistna krvomočnica
      3 Geranium sanguineum krvavordeča krvomočnica
      11 Geranium sibiricum sibirska krvomočnica
      5 Geranium sylvaticum gozdna krvomočnica
      10 Geranium thunbergii Thunbergova krvomočnica