Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 038 Fagaceae bukovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    2   Castanea pravi kostanj
      1 Castanea sativa evropski pravi kostanj
    1   Fagus bukev
      1 Fagus sylvatica navadna bukev
    3   Quercus hrast
      3 Quercus cerris cer
R     2 Quercus crenata oplutnik
      8 Quercus frainetto sladun
R     1 Quercus ilex črničevje
      10 Quercus palustris močvirski hrast
      6 Quercus petraea graden
      4 Quercus pubescens puhasti hrast
      7 Quercus robur dob
      9 Quercus rubra rdeči hrast
R     5 Quercus virgiliana hrvaški hrast